91453

 

ช่วงก่อนถึงเทศกาลคริสต์มาส ปีนี้ Google ได้จัดทำ Google Santa Tracker  ซึ่งเป็นแผนที่ที่ติดตามการเดินทางซานต้า เส้นทางการแจกของขวัญ และร่วมชมหมู่บ้านซานต้า พร้อมเล่นเกมส์ กิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย 
 

ในวันคริสต์มาสอีฟปีนี้ Google ได้นำเสนอ Google Santa Tracker ตัวอย่างแผงควบคุมของซานต้า ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ใช้ขับเคลื่อนเลื่อนหิมะที่ซานต้าใช้เดินทางไปรอบโลก โดยGoogle แผนที่ตามติดซานต้าสร้างและพัฒนาขึ้นโดย Google ด้วยความช่วยเหลือเล็กน้อยจากเอลฟ์นักพัฒนาของซานต้า  

แผงควบคุมของซานต้าแสดงถึงเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดและยิ่งใหญ่ที่สุดของ Google แผนที่และวิศวกรรมเลื่อนหิมะ ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถติดตามการเดินทางของซานต้าไปทั่วทุกมุมโลก และเรียนรู้เรื่องราวบางอย่างเกี่ยวกับจุดแวะพักบนเส้นทางการแจกของขวัญและเชิญแวะเยี่ยมชมสำรวจหมู่บ้านซานต้า ระหว่างที่ซานต้ากำลังเตรียมพร้อมสำหรับการเดินทาง ร่วมติดตามการเดินทางของซานต้าได้ที่ http://www.google.com/santatracker/