ราคาไอโฟน5s

รวมราคา iPhone 5S และ iPhone 5C

iPhone 5S
AIS

เครื่องพร้อมแพ็คเกจ

iPhone 5S 16GB ราคา 23,900 บาท
iPhone 5S 32GB ราคา 23,900 บาท
iPhone 5S 64GB ราคา 23,900 บาท

เครื่องเปล่า

iPhone 5S 16GB ราคา 24,550 บาท
iPhone 5S 32GB ราคา 28,250 บาท
iPhone 5S 64GB ราคา 31,950 บาท

dtac

เครื่องพร้อมแพ็คเกจ

iPhone 5S 16GB ราคา 23,650 บาท
iPhone 5S 32GB ราคา 27,350 บาท
iPhone 5S 64GB ราคา 30,950 บาท

เครื่องเปล่า

iPhone 5S 16GB ราคา (ยังไม่ระบุ) บาท
iPhone 5S 32GB ราคา (ยังไม่ระบุ) บาท
iPhone 5S 64GB ราคา (ยังไม่ระบุ) บาท

Truemove H

เครื่องพร้อมแพ็คเกจ

iPhone 5S 16GB ราคา 23,900 บาท
iPhone 5S 32GB ราคา 27,500 บาท
iPhone 5S 64GB ราคา 30,900 บาท

เครื่องเปล่า

iPhone 5S 16GB ราคา 24,500 บาท
iPhone 5S 32GB ราคา 28,300 บาท
iPhone 5S 64GB ราคา 31,900 บาท

iPhone 5C
AIS

เครืองพร้อมแพ็คเกจ

iPhone 5C 16GB ราคา 19,990 บาท
iPhone 5C 32GB ราคา 23,900 บาท

เครื่องเปล่า

iPhone 5C 16GB ราคา 20,700 บาท
iPhone 5C 32GB ราคา 24,550 บาท

dtac

เครืองพร้อมแพ็คเกจ

iPhone 5C 16GB ราคา 19,990 บาท
iPhone 5C 32GB ราคา 23,650 บาท

เครื่องเปล่า

iPhone 5C 16GB ราคา (ยังไม่ระบุ) บาท
iPhone 5C 32GB ราคา (ยังไม่ระบุ) บาท

Truemove H

เครืองพร้อมแพ็คเกจ

iPhone 5C 16GB ราคา 19,990 บาท
iPhone 5C 32GB ราคา 23,900 บาท

เครื่องเปล่า

iPhone 5C 16GB ราคา 20,700 บาท
iPhone 5C 32GB ราคา 24,500 บาท