PhraseExpress 8.0.156

โปรแกรม PhraseExpress 8.0.156 เป็นโปรแกรมสำหรับช่วยพิมพ์งานเหมาะสำหรับคนที่พิมพ์งานบ่อยๆงานพิสูจน์อักษร

คุณสมบัติโปรแกรมช่วยพิมพ์งาน

– จัดระเบียบข้อความที่ใช้บ่อยได้เลยเพียงแค่ไปตั้งค่าโปรแกรม

– ขยายตัวย่อ ไม่ต้องเสียเวลาพิมพ์ของความเดิม โดยพิมพ์คีย์ย่อ แล้วโปรแกรมจะแสดงข้อความหรือประโยคเต็มที่บันทึกไว้

– ตั้งค่าอัตโนมัติเมื่อพิมพ์ข้อคามซ้ำ

– การสะกดคำผิดที่ถูกต้องเมื่อเวลาพิมพ์ผิด

บันทึกการกดแป้นพิมพ์โดยการขยาย ย่อข้อความลงในตัวอย่างข้อความเต็ม เช่นพิมพ์ ‘ABC ‘ โดยให้ไปตั้งค่าแป้นพิมพ์ ดังนั้นเมื่อใดก็ตามที่คุณพิมพ์ ‘ABC’  มันจะขยายออกและแสดงข้อความเต็มที่คุณตั้งค่าไว้ ชื่อโปรแกรมว่า PhraseExpress

อย่างเช่นการป้อนข้อความซ้ำโดยอัตโนมัติมาประกอบกันสมบูรณ์เต็มประโยค รวมถึงการแก้ไขการสะกดทั้งระบบที่มีกว่า 10,000 คำ คุณสมบัติตรวจจับความผิดพลาดที่มักจะมาจากผู้ใช้พิมพ์งานผิดเป็นประจำ ดังนั้นโปรแกรมนี้มันดีมากเลย สำหรับคนพิมพ์งานบ่อยๆ