โปรแกรมแต่งรูปของจีน
ชื่อว่าโปรแกรม Xiu Xiu โดยรุ่นล่าสุดคือ Xiu Xiu 3.1.6 

Xiu Xiu 3.1.6

รูปที่แต่งจาก โปรแกรมแต่งรูปจีน

วิธีใช้โปรแกรม Xiu Xiu 3.1.6 
1. ให้มองหาเครื่องมือตรงมุนบนด้านขวา
2. จะเห็นว่า จะมีเหมือนรูปแผ่นดิส
3. (แต่งรูปเสร็จเรียบร้อย) ให้คลิกที่รูปแผ่นดิส
4. จะมีหน้าต่างขึ้นมาให้เราเลือกโฟลเดอร์จัดเก็บ
5. จากนั้น พอเลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการจะจัดเก็บแล้ว ก่อนจะ save รูป ให้ลบภาษาจีนออกด้วย มิเช่นนั้น เวลาเราจะนำไปแต่งต่อในโปรแกรมอื่นๆ มันจะไม่ขึ้น ให้ลบภาษาจีนออกไปเลยให้หมด หรือจะพิมชื่อใหม่ก็ได้ตามสะดวก
6.เสร็จ เรียบร้อย

download