โปรแกรม Adobe Reader เป็นโปรแกรมเอาไว้อ่านไฟล์ เปิดไฟล์ pdf เป็นรุ่นที่ลงง่ายแล้วแตกต่างจากรุ่นใหม่

Adobe Reader 9.2 Download ทำงานได้ดีเป็นตัว freeware ปล่อยให้คุณดาว์นโหลดไปใช้งานในออฟฟิตในชั่วโมงเร่งด่วนแบบหากเปิดไฟล์ลูกค้าส่งมาไม่ได้ นี่ยุ่งแน่ๆ

ดาว์นโหลดโปรแกรมนี้ โปรแกรมอ่านไฟล์ PDF
เพราะถ้าบางทีเราเข้า hotmail มีคนส่งไฟล์เอกสาร pdf มาให้จะเปิดไม่ได้เพราะไม่ได้ลงโปรแกรม ทำให้เปิดไฟล์ PDFไม่ได้ เป็นเพราะโปรแกรมอ่านไฟล์pdf ได้ หรือบางครั้งเกิดจากสาเหตุที่ไม่ได้เกิดจากโปรแกรม คือ ตัวไฟล์ที่ส่งมาให้เรานั้นไม่ได้มีนามสกุล วิธีแก้ไข คือ

Folder Option

เข้า My computer แล้วไปที่ Tools Folder Options

Hide extension

ที่แท็บ View มาที่ Hide extension เอาเครื่องหมายถูกออก

แก้ไขไฟล์ที่เราดาว์นโหลดโดย คลิกขวาเข้าที่ Rename เพื่อ เติมนามสกุล .pdf เข้าไปก็สามารถเปิดไฟล์ pdfได้เลย