combofix
combofix

Combofix combofix คืออะไร เป็นโปรแกรมที่สยบมัลแวร์  หนอนไวรัส สปายแวร์ โทรจัน โดนในหลักการทำงานของCombofixนั้น ปิด System Restoreให้ทุกDriver C D E F G H  หยุดการทำงานโปเซส startdrv.exe  SVCHOST.EXE  Explorer.EXE  nvsvc32.exe  spoolsv.exe wscntfy.exe ทำการปิดโปรแกรมไวรัสให้ทั้งหมดที่กำลังใช้งานอยู่ เพราะAntivirus จะมาขวางการทำงานของมัน เสมือนท่านได้ทำงานใน SafeMode เพราะคอมโบ้ฟิกจะหยุด Process ที่ไม่จำเป็นกับwindow ออกไปหมดทำให้ ไปหยุดการทำงานของโปรแกรมไวรัส ทำให้ทำงานไม่ได้ในขณะที่combofix ทำงานครับ เป็นวิธีที่แตกต่างกันกับโปรแกรมสแกนไวรัสอย่าง Nod32 Malware KAV combofix วิธีใช้ โปรแกรม combofix กำจัดไวรัส, ไวรัส Download COMBOFIX