combofix

Combofix ดาว์นโหลด เป็นตัวโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อกำจัด และซ่อมแซมส่วนที่ไวรัสได้ทำลายไป นำมาใช้สำหรับ Windows XP และComboFix เวอร์ชั่นใหม่ ซึ่งสามารถรองรับ Windows 7 สามารถ Download  ไฟล์เพื่อเอาไว้กำจัดไวรัสภายในเครื่อง

การใช้โปรแกรม combofix

1.โหลดตัวโปรแกรมเก็บไว้ในเครื่อง แล้ว รีสตาร์ทเครื่อง
2.กด F8 รัวๆ เพื่อเข้าสู่ safe mode โดยจะต้องกระทำการใน safe mode
3.ดับเบิ้ลคลิกที่ไฟล์ที่เก็บไว้ โปรแกรมจะทำงานเอง รอจนครบ 15 – 20 นาที ถ้าหากถามอะไรขึ้นมาให้กด yes
4.เปิดเครื่องเข้าสู่ windows ปกติ หากลองใช้ combofix แล้ว ยังไม่หา่ยหรือเครื่องยังคงค้างอยู่แนะนำให้ลงwindows ใหม่จะดีกว่า