โปรแกรมกู้ข้อมูล easyrecovery

เป็นซอฟต์แวร์ที่ประเภทProgram Trial ช่วยกู้คืนข้อมูลเมื่อFormatฮาร์ดดิสก์ไป จากการลงwindows ทับไดร์ฟ C ของเดิม โปรแกรมกู้ฮาร์ดดิสก์ที่ฟอร์แมตนี้ทำงานอย่างนี้ประสิทธิภาพกู้ไฟล์ที่ถูกลบหรือฟอร์เม็ทไปได้เกือบ 80% ของพื้นที่ฮาร์ดดิสก์ที่ลบไป จากการกู้ข้อมูลนั้น ยังสามารถกู้คืนได้เสมอหากไฟล์ โฟลเดอร์ดังกล่าวไม่ถูกเขียนทับไฟล์ไป

การใช้งานEasyRecovery

– หากทำการฟอร์แมตฮาร์ดดิสก์ ให้เลือก Data Recovery > Format Recovery

– หากทำการลบข้อมูลฮาร์ดดิสก์ (recover your deleted files) ให้เลือก
Data Recovery > Deleted  Recovery

ความสามารถของการกู้ไฟล์ฮาร์ดดิสก์ โหลดโปรแกรมกู้ไฟล์

กู้ไฟล์ หนัง เพลง โปรแกรม .dat .wmv .mp3 .exe , documentOffice (Access, Word, PowerPoint, Excel), ZIP,rar

เพราะเวลาฟอร์เมทจะหายไปทั้งพาร์ทิชั่น easyrecovery จะดึงข้อมูลจากการเข้าถึงไดรฟ์และพยายามที่จะกู้คืนพาร์ทิชันให้คุณ อาจได้ไม่ครบ แต่ก็ได้กลับคืนมาบ้างบางส่วน