Download GPU-Z 0.6.6

 

GPU-Z 0.6.6

เอาไว้ดูข้อมูลจำเพาะของการ์ดจอ สนับสนุนทั้งค่ายการ์ดจอของ  NVIDIA และ ATI แสดงผลข้อมูลการแสดงผลของจอ, GPU และแสดงข้อมูลความละเอียด

เรื่องของ clock (โอเวอร์คล็อก)และชิป ความเร็วต่างๆ  ใช้ได้กับ Windows 7 / XP / Vista (ทั้งรุ่น 32 และ 64 บิต)

GPU-Z เป็นโปรแกรมขนาดเล็กที่ใช้ในการวิเคราะห์การ์ดจอ

Graphic card การ์ดจอ และหน่วยประมวลผล GPU (Graphic Processing Unit) โปรแกรม GPU-Z 0.6.6   บอกรายละเอียดของชิปเซ็ต และDirectX ที่ใช้อยู่ไม่ว่าจะ เวอร์ชั่น 9 10 11

เพิ่มการปรับปรุง

•Added support for AMD Radeon HD 7870, HD 7850, HD 7670M, FireStream 9370, FirePro V3900
•Added support for NVIDIA GeForce GTX 680, GT 640M, GTX 560 SE, GT 550M, GeForce 510, NVS 2100M