save bookmark Chrome

save bookmark Chrome

วิธีการ เซฟ Bookmark/Favorites ของ google chrome กัน save bookmark กูเกิลโครม นั้นมีวิธีดังนี้

google Chrome ไปที่ รูปเครื่องหมาย เครื่องมือ > Bookmark Manager จากนั้นก็ให้เลือก Bookmarks Barก็จะได้ทั้ง folder กดส่งออก หรือภาษาอังกฤษ

ส่วนวิธีการนำเข้าบุ๊คมารก์ของกูเกิลโครม ไปที่ import data แล้วเลือกไฟล์ที่เราได้ทำการเซฟไว้ก่อนหน้านี้ หรือขั่นตอนง่ายๆเลย

การเซฟบุ๊คมาร์คกูเกิลโครม

คลิ๊กขวา(บุ๊คมาร์คอื่นๆ)=>คลิ๊ก(ตัวจัดการบุ๊กมาร์ค)=>คลิ๊ก(จัดระเบียบ)=>เลือก(ส่งออกบุ๊กมาร์ค)=>จัดเก็บ

การนำเข้าบุ๊คมาร์คกูเกิลโครม

คลิ๊กขวา(บุ๊คมาร์คอื่นๆ)=>คลิ๊ก(ตัวจัดการบุ๊กมาร์ค)=>คลิ๊ก(จัดระเบียบ)=>เลือก(นำเข้าบุ๊กมาร์ค)

หากคุณไม่ได้มีบุ๊คมาร์คใด ๆ บนแถบบุ๊คมาร์คของคุณใน Google Chrome บุ๊คมาร์คที่คุณนำเข้าจะแสดงขึ้นโดยตรงบนแถบ