uTorrent

uTorrent 3.2.2 Build 28595 รุ่นนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดของมิวทอเร้นท์โปรแกรมไว้ใช้สำหรับเป็นโปรแกรมโหลดบิท เมื่อกำลังโหลดบิทหากทำการ

ปิดเครื่องไปแล้วสามารถโหลดต่อจากจุดเดิมได้ทันที เมื่อdownlaod เสร็จสิ้นโปรแกรมจะมีการแชร์ไฟล์กลับไป แบบ P2P คือการเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์กับเครื่องคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกัน เพื่อรับและส่งต่อ แชร์ เพียร์ ข้อมูลให้คนอื่นโหลดต่อ เป็นการแชร์ไฟล์ หรือการปล่อยไฟล์ ผู้ใช้งานที่ปล่อยไฟล์จะได้ค่าเรโช(Ratio)ตามกฏของเว็บบิทนั้นๆที่ตั้งค่าไว้ให้ ไฟล์ส่วนใหญ่ที่อยู่ในเว็บบิทเป็นไฟล์ขนาดใหญ่ทั้งนั้น โปรแกรมโหลดบิทตัวนี้จึงจำเป็นอย่างมากในงานนี้ download ใช้งาน
μTorrent (ยูทอเร้นท์)สามารถจัดลำดับความสำคัญของแบนด์วิดธ์ และตั้งเวลาให้ดาวน์โหลดอัตโนมัติ  มีทรัพยากรระบบที่มีประสิทธิภาพ ใช้ทรัพยาการน้อยกว่า 6Mb ไม่กินทรัพยากรเครื่องเลย แต่กินไฟบ้านนะ โหลดบิทเยอะๆ

uTorrent 3.2.2 Build 28595 can download faster Open Utorrent And Click Options And Then Click Preferences to config BandWidth