ipconfig

Windows commands for networking คำสั่งวินโดวส์สำหรับการทำเครือข่าย
เข้า start แล้วไปที่ RUN  พิมพ์ CMD
Ipconfig (ค่าที่ตั้งไว้โปรโตคอลอินเตอเน็ต) ในไมโครซอพท์วินโดวส์คือโปรแกรมอุปกรณ์ควบคุมระบบการแสดงที่นั้น TCP ปัจจุบันทั้งหมด/ IP ค่าที่ตั้งไว้เครือข่าย
คำสั่ง IPConfig เป็นคำสั่งที่ใช้สำหรับเรียกดูหมายเลข IP Address ของเครื่องที่ใช้งานอยู่ ซึ่งถ้าหากไม่ทราบว่าหมายเลข IP Address ของเครื่องที่ใช้งานอยู่นั้นเป็นหมายเลขอะไร
หรือมี รายละเอียดอะไรที่เกี่ยวข้องกับหมายเลข IP Address บ้าง ก็สามารถใช้คำสั่งนี้เรียกดูผ่านหน้าต่าง
ipconfig ?   ขอความช่วยเหลือ
ipconfig      แสดงรหัส  IP
ipconfig /all  แสดงรายละเอียด IP ทั้งหมด
ipconfig /renew  ขอหมายเลข IP ใหม่ ในกรณีที่เน็ตเวิร์คมีปัญหา เราอาจจะลองตรวจสอบได้โดยการใช้คำสั่งนี้ ซึ่งหากคำสั่งนี้ทำงานได้สำเร็จ แสดงว่าปัญหาไม่ได้มาจากระบบเครือข่าย
แต่อาจจะเกิดจากซอฟท์แวร์ของเรา

Ping
คำสั่ง Ping เป็นคำสั่งพื้นฐานที่สุดคำสั่งหนึ่งสำหรับเน็ตเวิร์ก คำสั่ง ping เป็นคำสั่งที่ใช้ตรวจสอบเวลาที่ใช้ในการเดินทางของแพ็กเก็ตระหว่างต้นทางกับปลายทาง คำสั่ง Ping
ใช้เพื่อตรวจสอบเวลาที่ใช้ในการเดินทางของแพ็กเก็ตระหว่างต้นทางกับปลายทาง
ping -?  ขอความช่วยเหลือ
ping destination  การตรวจสอบว่าในการเดินทางระหว่างต้นทาง
ping –t destination   การตรวจสอบปลายทางเรื่อยๆ ถ้าต้องการหยุดให้กด(ctrl+C)
ping –1100 destination  การส่งขนาดของบัฟเฟอร์
TTL: Time TO Live ช่วงอายุการใช้งานปลายทางของระบบปฏิบัติการOSจะลดค่า1ครั้งเมื่อผ่านเกตเวต์ 1ตัว เช่น (Windows=128, Unix, Linux=64, Firmware=255) การนับถอยหลังเมื่อส่งออก gateway (Router)
Time ? คือความเร็วในการ “ตอบสนอง” เปิดได้เร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับ bandwidth ที่มี
ICMP ? เป็นโปรโตคอลที่มีหน้าที่ส่งข่าวสารและคำสั่งควบคุมของ IP โดยเฉพาะการรับส่ง Error Message และใช้ IP เป็นตัวส่งข้อมูลเช่น ถ้าเกิดว่าส่ง packet ไปแล้วปลายทางไม่ได้รับหรือมีปัญหาเกิดขึ้น
ก็จะมีการส่ง ICMP Message ออกไปเพื่อแจ้งให้ต้นทางทราบ แต่ก็ไม่สามารถรับประกันได้ว่าผู้รับจะได้รับ ICMP Message นี้หรือไม่ ICMP จึงไม่มีความน่าเชื่อถือ
Arp  

ใช้สำหรับแสดงข้อมูลในตาราง ARP นอกจากนั้นยังทำการเพิ่ม-ลบ และเปลี่ยนแปลงค่าในตารางARP ได้อีกด้วย Arpใช้สำหรับแสดงข้อมูลในตารางARP
นอกจากนั้นยังทำการเพิ่ม ลบ และเปลี่ยนแปลงค่าในตาราง ARP ด้วย

Arp -aทำการแปลงค่า IP เป็น MAC Address หรือ Physical Address
arp –d เป็นการ เคลียร์ arp
Traceroute
เป็นคำสั่งที่ใช้ตรวจสอบเส้นทางการวิ่งของแพ็กเก็ตว่ามันวิ่งผ่านเร้าเตอร์ ตัวไหนบ้าง โดยโปรแกรม Traceroute จะรายงานออกมาเป็นชื่อโดเมนเนม  เราสามารถที่จะกำหนดให้มันแสดงออกมาเป็นไอพีแอดเดรสก็ได้เช่นกัน  นอกจากนี้คำสั่ง traceroute อาจจะทำให้เราสามารถทราบชื่อเครื่องปลายทางได้
เช่น tracert 202.29.32.1
netstat
เป็นการตรวจสอบ network เกี่ยวกับการเชื่อมต่อในเครื่องเรากับเครื่องอื่นในnetwork
route
ใช้เพื่อแสดง  เพิ่ม-ลบ และเปลี่ยนแปลงค่าใน route Table
-Route  แสดงคำสั่ง
– Route print พิมพ์คำสั่ง
nslookup

คือคำสั่ง (command) ที่ใช้ในการตรวจสอบโดเมนเนม ด้วยโปรแกรม Command prompt หรือโปรแกรม Dos  ซึ่งเอาไว้ทดสอบว่าโดเมนเนมนี้ตรงกับหมายเลขไอพีแอดรสอะไร และยังสามารถตรวจสอบได้ว่า DNS ที่เราใช้อยู่ยังให้บริการได้อยู่หรือไม่ เพราะหาก DNS ไม่สามารถให้บริการเป็นปกติจะไม่สามารถทำการแปลงจาก
ไอพีแอดเดรสเป็นชื่อไม่ได้ (resolve ไม่ได้)
Remote Login

การเข้าใช้งานเครือข่ายระยะไกล เปรียบเสมือนว่าผู้ใช้ใช้งานอยู่หน้าอุปกรณ์เครือข่าย
– telnet เป็นคำสั่งเพื่อติดต่อในการขอเข้าใช้งานโฮสอื่น โดยพิมพ์ telnet yaha.yru.ac.th หรือพิมพ์ รหัสIP ก็ได้ แล้วแต่เราต้องการที่จะติดต่อ
telnet plain text data
FTP

เป็นคำย่อมาจากภาษาอังกฤษว่า Flie Transfer Protocol เป็นการถ่ายโอนแฟ้มข้อมูลระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง ซึ่งอยู่บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ในระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต มีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการการถ่ายโอนแฟ้มข้อมูลเป็นสาธารณะ มีอยู่เป็นจำนวนมาก เรียกเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการถ่ายโอนแฟ้มข้อมูลนี้ว่าFTP Server