หน้าจอไอโฟน5

หน้าจอไอโฟน5

บทความนี้จะเป็นการเปรียบเทียบหน้าจอระหว่างไอโฟน4sกับไอโฟน5  ด้วยความที่หน้าจอiPhone 5 มันกว้าง 4 นิ้ว หรือ 101.6 มิลลิเมตร

ที่ไอโฟน4s มีขนาด 3.5 นิ้ว Dock Connector ของไอโฟน5 มีขนาดแค่8-pin ของ iphone4s มีขนาดของDock 30-pin จึงทำให้ไอโฟน5ทำออกมาได้บางกว่า ความแตกต่างจะเห็นได้ชัดเลยว่าไอโฟน5 บางกว่า

 

วิดีโอเปรียบเทียบ  iPhone 5 กับ iPhone 4Sต่างกันยังไง

The screen isn’t as black as the one in the iphone 4s. I don’t think apple would put that kind of screen on iPhone 5  the speaker should be above the camera. the camera should be as close to the screen as possible in my opinionwhen you are  looking at the screen, its as if ur looking right at the camera that is because of the perspective. the bottom of the phone is closer to the camera than the top of the phone. IPhone5 screen will be bigger as both length and width becuase iPhone create and design character 2 tone which will come in different colors, but with this shape