เฉพาะการตั้งค่าNokia 603ตั้งค่าเข้าเน็ต3G ของ dtac ของ truemove-h ดูบทความอื่นๆ
โนเกีย 603 ใช้ระบบปฏิบัติการณ์ Nokia Symbian ^3 ต้องไปเซ็ตค่า 3G ดังนี้
set 3g nokia603
1.เข้าสู่เมนูแล้วเลือก “การตั้งค่า” (Settings)

setting 3g dtac

2.เลือก “การเชื่อมต่อ” (Connectivity)

Network dtac

เลือก “เครือข่าย” (Network)

Network mode

Network mode แล้วเลือก

ตั้งค่า3G